top of page

התאחדות האיכרים בישראל, הוקמה בשנת 1922 כאגודה עותומנית והינה התנועה המיישבת הראשונה שקמה בישראל המאגדת אלפי חקלאים בעלי משקים פרטיים מכל רחבי הארץ. עיקר עיסוקה הינו הענקת שירותים מקצועיים וקידום זכויות של כלל החקלאים בישראל.

 

כיום בשל הפרטת הקיבוצים והמושבים, ניתן לומר כי רוב החקלאים בישראל עוסקים בחקלאות בשיטה הכלכלית הזהה לשיטת העיסוק של החקלאים הפרטיים ורובם ככולם נעזרים בידע שלנו.

 

מלבד אנשי מקצוע מהשורה הראשונה אשר מסייעים לכל חקלאי באשר הוא חקלאי וללא כל תשלום, מטפלת ההתאחדות בסוגיות מורכבות, תוך שמירה על זכויות כלל החקלאים (במושבים, בקיבוצים ובמושבות) מול רשויות השלטון והיא אחראית להצעות חוק בתחום החקלאות בכלל ובתחום העובדים הזרים ומשק המים בפרט. ההתאחדות מעניקה ייעוץ ושירותים לחבריה ולחקלאים רבים אחרים במגוון תחומים ומלווה אותם בשורה של תחומים

המשפיעים על המגזר.

התאחדות האיכרים משתתפת באופן קבוע בגופים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחומי החקלאות בארץ:

 

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים במשרד האוצר.

ועדות החכירה של רשות מקרקעי ישראל.

וועדת קרקעות עליונה

המוסד לבטיחות וגיהות.

הקרן לנזקי טבע בחקלאות (קָנָט).

המועצה לשימור אתרים.

ועדת העבודה המשותפת להתאחדות ולהסתדרות העובדים.

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

בית הדין המנהלי לעיצומים כספיים מכח חוק הגברת האכיפה

נציגי ציבור בבית הדין לעבודה

מועצת וועדות המוסד לביטוח לאומי

מנהלת תו כחול לבן

כמו כן, כארגון מעסיקים יציג מייצגת ההתאחדות את כלל הארגונים החקלאיים בנשיאות הארגונים העסקיים וכן מול ההסתדרות.

צוות ההתאחדות

עו"ד ישי פולק 

מנכ"ל

 

דובי אמיתי

נשיא ההתאחדות

 

נדב שטילמן

משק וכלכלה

 

kt.jpg

קטיה קוזירב
מנהלת לשכה

 

תמונה לאתר.jpg

ציון אבונה
דוברות ויחסי ציבור
 

תמונה של לירון לאתר (002).jpg

עו"ד לירון בנדק

  ייעוץ משפטי ורגולציה

 

הגר לאתר.png

הגר יהב

קשרי ממשל

 

bottom of page