top of page

לידיעתכם, משרד החקלאות פירסם נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2018-20

משרד החקלאות החליט להקצות תקציב של עד 5 מלש"ח להפעלה בשנים 2018 עד 2020, לטובת תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה, לשווקי יעד (צפון אמריקה - ארה"ב וקנדה, ושווקי המזרח - יפן, דרום קוריאה, טיוואן, סינגפור, הונג-קונג, סין והודו) ושווקים אחרים.

התמיכה תתמקד בפעילות שיווק וקידום מכירות לטובת הגדלת היצוא ע"י:

-הרחבת ופיתוח יעדי השיווק (בדגש על שווקי יעד) ומגוון הנישות הייחודיות בתוך השווקים.

-עידוד מיוחד לפיתוח יצוא ענפים (מוצרים)/שווקים חדשים.

-שמירה על היצוא הקיים לנוכח תחרות הולכת וגוברת בשווקים.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה במייל הכולל את כל המסמכים המופיעים בסעיף 12 לנוהל עד ליום 26.08.18 (כולל), לידי אמיר גינוסר, המרכז לסחר חוץ לכתובת מייל export@moag.gov.il

להודעת המקור של משרד החקלאות לחצו כאן > https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kadam_tozeret.aspx
 

דברי ההסבר לנוהל תמיכה

נוהל המיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית 

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הפחתת אגרות בענף החקלאות) (הוראת שעה), התשע"ח–2018

ההצעה נוסחה על ידי התאחדות האיכרים בשיתוף חברת הכנסת שרן השכל (הליכוד).

 

הצעת החוק מבקשת להפחית את שיעורי האגרות במסגרת הוראת שעה לתקופה של 5 שנים. 

מוצע לקבוע, בהוראת שעה, כי אגרת הבקשה שישלם מעסיק עובד זר בענף החקלאות, תהיה בסכום של  250 (במקום 600) שקלים חדשים, והאגרה השנתית שישלם מעסיק בענף החקלאות, תהיה בסכום של 500 (במקום 1,190) שקלים חדשים, וסכום אגרת הבקשה וסכום האגרה השנתית האמורים, לא יוכפלו במספר העובדים הזרים שמועסקים על ידי מעסיק בענף החקלאות, אלא ישולמו אחת לשנה ללא תלות במספר העובדים הזרים המועסקים על ידי המעסיק החקלאי.

 

 

דוח משרד החקלאות - ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2017

משרד החקלאות פרסם את הדוח השנתי של החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה על חקלאות ישראל.

 

מטרת הדוח היא להציג תמונת מצב כלכלית של ענף החקלאות ולסקור את ההתפתחויות בענף לאורך זמן.

 

בשנת 2017 ערך התפוקה החקלאית עלה ב 0.9% לסכום של 30 מיליארד ₪ וערך הייצוא החקלאי עלה ב 3.2% ועמד על 1.19 מיליארד דולר.

 עברה בקריאה

הטרומית

הצעת חוק העונשין - החמרת ענישה בפשיעה חקלאית

ביום 5 במרץ הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בפשיעה חקלאית), התשע"ח-2018 (פ/5211/20) של חה"כ רוברט אילטוב וקבוצת חברי כנסת.

 

מוצע להחמיר את רף הענישה ולייצר הרתעה מספקת בכל הקשור לפשיעה חקלאית.

 

ההצעה נוסחה על ידי התאחדות האיכרים בשיתוף חבר הכנסת רוברט אילטוב,

מצ"ב נוסח הצעת החוק לעיונכם.

פורסם תזכיר חוק עידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס' 8) 

להלן קישור לתזכיר חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס' 8), התשע"ח 2018, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
ניתן לשלוח הערות עד ליום ט"ז בסיון התשע"ח (30/05/2018), באמצעות אתר קשרי ממשל  

מוצע לערוך רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות על מנת ליצור הקבלה ושוויון בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות. בהיבטי המס מוצע לקבוע ששיעורי המס המופחתים ישתוו לשיעורי המס הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959, ושתתאפשר קבלת הטבות מס ומענקים בתנאים נוחים.

בין היתר, החוק המוצע מבקש לתת מענה לקשיים משפטיים מהותיים העולים מאופן יישומו בשנים האחרונות על ידי משרדי האוצר והחקלאות.

מוצע להגדיל את שיעורי המענקים הקבועים במסלולים הסטטוטוריים המרכזיים שבחוק עידוד השקעות הון בחקלאות. עוד מוצע להסמיך את הממשלה לקבוע מסלולים נוספים, השונים מהמסלולים הסטטוטוריים המרכזיים, בפרמטרים מסוימים ובהתאם לעקרונות שייקבעו.

 

מצ"ב נוסח הצעת החוק לעיונכם.

 <  לשליחת הערות לחץ על המעטפה 

במסגרת חוק ההסדרים,כוונת הממשלה להעביר תזכיר חוק לצמצום תאונות עבודה

ברצוננו לעדכן כי לאחר מלחמה עיקשת של כלל המעסיקים במשק במסגרת לשכת התיאום של המעסיקים, יחד עמנו כנציגי החקלאים בלשכה, הצלחנו לצמצם את הנזק אך לא לבטל לגמרי את הגזירה.

מדובר ברפורמה בביטוח תאונות עבודה שהאוצר הציג כחוק לצמצום מספר תאונות העבודה במשק ובפועל רצה להכניס חצי מיליארד שקל לתקציב על חשבון המעסיקים.

כוונת האוצר היתה מורכבת משתי הצעות חדשות: ההשתתפות של המעסיקים במימון המשכורת במקרה של תאונת עבודה תגדל מ-12 ימי פגיעה ל-30 יום, כלומר תוספת של 150%. וכן יוגדל תשלום הביטוח הלאומי של המעסיקים בשיעור מדורג של עד 0.7% משכר העובדים שיקבע לפי רמת הסיכון.

לאחר מלחמה עיקשת של נציגי המעסיקים, בימים האחרונים, בוועדת העבודה של הכנסת - גובשה הצעה חדשה: כל המעסיקים ישלמו תוספת של 0.1% לביטוח הלאומי. זאת, עד שיוגשו תקנות לתשלום מדורג של 0%-0.35% לפי רמת הסיכון. בפועל שום דבר אינו מבטיח שהתקנות אכן יוגשו. וכן, החוק הועבר כהוראת שעה (חוק זמני) לחמש שנים ולא כחוק קבוע. תוספת ימי הפגיעה בוטלה.

מצורפת העמדה כפי שנכתבה על ידי חברי ועדת העבודה בנשיאות הארגונים, ביניהם מנכ"ל התאחדות האיכרים, ישי פולק.

פניית התאחדות האיכרים ליועץ המשפטי לממשלה

לגבי הכוונה להעביר את תיקון 10 לחוק מועצת הצמחים ביום שני בוועדת הכלכלה.

תיקון אשר יעניק למועצה סמכויות נרחבות יותר הפוגעות בחקלאים ובזכויותיהם - 
מצורף מכתב דחוף ששלחנו ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט.

ביטוחי בריאות עבור עובדים זרים בענף החקלאות - עדכון 

בניגוד לפרסומים שהופיעו לאחרונה בתקשורת – אין בשלב זה עליה במחירים של ביטוחי הבריאות לעובדים הזרים בענף החקלאות. 

אנחנו בהתאחדות עוסקים בנושא מזה מס' חודשים במטרה לבלום את עליית המחירים שמבקשות קופות החולים וחברות הביטוח לבצע.

 

בעקבות התערבות שלנו ובשיתוף פעולה מלא שלנו עם הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, הגב' דורית סלינגר, היא לא תאפשר את עליית המחירים עד שלא ימסרו לה נתונים מקופות החולים על עלייה בניצול השירותים על ידי העובדים הזרים כפי שטוענות קופות החולים.

 

המחיר כעת הוא לא יותר מ- 0.86 דולר ליום 

 

ככל שמישהו מכם מקבל מחברת הביטוח דרישה לתשלום עבור ביטוח בריאות במחיר גבוה מזה – אנא הודיעו לנו על כך במיידי.

הצעת התקציב לשנת הכספים 2019 ודברי הסבר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

תכנית העבודה של רשות המים והביוב לשנת 2018, שפורסמה היום במסגרת ספר תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנה זו.

 עיקרי התכנית:

  • רשות המים תפעל בשנים 2018-2019 להגדיל את נפח אגירתם של מים שפירים ונחותים לצרכים חקלאיים בכל רחבי הארץ ובפרט בצפונה

  • ייעול המבנה של תאגידי המים והביוב. רשות המים תתמקד במהלך שנות התקציב 2018-2019 בעיקר בפעילות בתחום השירות לצרכן.

  • בשנת 2018 תבחן רשות המים את מתקן הטיפול בשפכים הגדול ביותר במדינת ישראל, מתקן השפד"ן, תוך בחינת התהליך של החדרת הקולחים המטופלים והשבתם לחקלאות.

  • במקביל להמשך התמיכה הממשלתית בהקמת מפעלי השבה, תפעל רשות המים בשנת 2018 לצמצום מספר ספקי הקולחים ולהקמת תשתיות חדשות בראייה אזורית רחבה

  • השקעה במערכות לאספקת מים שפירים

  • בשנים 2018 - 2019 תפעל רשות המים להקמתו של מתקן התפלה בגליל המערבי ותבחן את הרחבתו של מתקן התפלה שורק

טיוטת תקנות בנושא עובדים העוסקים בחומרי הדברה

לתקנות הללו יש השלכות כבדות בכל הנוגע להתנהלות העובדים עם חומרי הדברה בשטחים החקלאיים. 

מטרת התקנות היא להגן על העובדים והסוגיה הזו מגיעה ממשרד העבודה והרווחה.

 

אנא מכם - כנסו לקישור כאן, תקראו את התקנות ביסודיות ותשלחו אלינו את הערותיכם בהקדם האפשרי – רק כך נוכל לפעול מול הגורמים הרלוונטיים לשינוי ותיקון התקנות בטרם יעברו, השתדלו להציע גם פתרונות במקומות הבעייתיים.

 

הערות למייל:  hitachdut1@ikarim.org.il


דו"ח נתוני צריכה והקצאה של מים שפירים לחקלאות לשנת 2016

לחצו על הלינק לפניית רשות המים בנושא קביעת אמות המידה לחלוקת המים לחקלאות לשנת 2018, על בסיס צריכת המים בשנת 2016. 

בפנייה מצורף דו"ח נתוני צריכה והקצאה של מים שפירים לחקלאות, לשנת 2016 באלפי מ"ק על פי רשימת הצרכנים. 

אנא בדקו שהנתונים לגביכם נכונים ובמידה וברצונכם לערער, יש לעשות זאת עד לתאריך 24.12.17 , בצירוף מסמכים תומכים רלוונטים לתיבת המייל של דני לביא, מחטיבת האסדרה ברשות המים: daniell@water.gov.il 


 

 

לבקשת התאחדות האיכרים, עו"ד מומחה בתחום לקח על עצמו לטפל בפניותיכם ללא תשלום מראש.

חקלאים רבים נפגעים במהלך השנים, למרבה הצער, מתאונות ומחלות הקשורות בעבודה החקלאית. חלק ניכר מבעיות אלו עשויות לזכות בתגמול משמעותי מהביטוח הלאומי, שלא כולם מודעים אליו.

על התביעות לביטוח לאומי אין התיישנות, ניתן להגישן גם בגיל קצבת זקנה והתגמולים יכולים להגיע לסכומים גדולים.

גם שכירים וגם עצמאיים זכאים לקבלם, מי שהפסיק לעבוד וגם מי שממשיך לעבוד ושכרו לא נפגע.

חקלאים להם הוכרו בעבר על פגיעות בעבודה יוכלו להגיש בקשה להחמרת מצב ולקבל מענק או קצבה בגין מצבם היום. יש כאלו שיוכלו לקבל קצבת נכות כללית על בעיות שאינן קשורות לעבודתם, פטור ממס הכנסה, קצבת ניידות ועוד.

חקלאי שיבקש טיפול למימוש זכויותיו לא יידרש לשלם כל תשלום מראש. שכר הטרחה ייגבה רק ממי שיקבל תגמול, באחוזים מהתגמולים שיקבל בלבד.

לבדיקת זכאות ראשונית יש למלא את הטופס בקישור הבא:

http://www.tb1.co.il/farmers/

פרטים נוספים בטלפון 052-5272273

bottom of page