מכתב לראש הממשלה - תיקון תוכנית הכלכלית והחזרת המשק לפעילות