מלגות התאחדות האיכרים

ועדת המלגות של התאחדות האיכרים בישראל מחלקת מדי שנה אלפי שקלים במלגות ללימודי השכלה גבוהה במקצועות החקלאות ובמקצועות תומכי-חקלאות. כספי המלגות מגיעים מארגונים שונים החברים בהתאחדות האיכרים ומתורמים פרטיים נדיבים. להלן שני המסלולים העיקריים של מלגות שתחלק הוועדה בשנה"ל הקרובה

נסגרה הגשת המועמדויות לשנה"ל 2020